שירותים בסיסיים

שירות סוגי שירות מחיר הערות
1 הספקת ארגזי אחסון
עד 50 ארגזים
2 הובלת ארגזי אחסון לכתובת הלקוח
1 נסיעה
3 איסופ ארגזי אחסון מבית הלקוח
זמן המתנת הנהג אינו עולה על שעה אחת
4 עלות אחסון ארגז אחד בישראסטוראג' ( 30 יום) מ-30 ש"ח התשלום חל מהיום הראשון של השכרת הארגז
5 עלות השכרת מקום עבור חפץ בודד בישראסטוראג'  (30 יום) מ-50 ש"ח התשלום חל מהיום הראשון של השכרת המקום
6 עלות שכירות מקום בגודל 1 מטר מרובע ( 30 יום). עסקי בלבד!מ-40 ש''ח התשלום חל מהיום הראשון של השכרת המקום. חייג להצעת מחיר
7 החזרת ארגז/חלק או כל הארגזים, או חפצים בודדים ללקוח 1 נסיעה. חייג להצעת מחיר

שירותים נוספים וסוגי תשלום

שירות

סוג שירות וצורות תשלום

מחיר

הערות

8

הובלה נוספת של ארגזי אחסון. נסיעה 1

במידה וזמן איסוף הארגזים מהבית לא תואם את זמן ההובלה הנקבע מראש. חייג להצעת מחיר

9

הובלה נוספת של ארגזי אחסון .נסיעה 1

במידה וזמן המתנת הנהג עולה על שעה אחד. חייג להצעת מחיר

10

הספקת אקספרס של ארגזי אחסון לכתובת הלקוח


נסיעה אחת.  בתיאום לו"ז עם לקוח. חייג להצעת מחיר

11

החזרת אקספרס של ארגז/ים ו/או חפצים בודדים

נסיעה אחת. בתיאום לו"ז עם לקוח. חייג להצעת מחיר

12

הורדה והעלאה של כל ארגז אחסון מעל קומה ב' (כולל) ללא מעלית

מ-10 ש"ח

עבור כל ארגז אחסון כל קומה

13

הורדה והעלאה של כל חפץ מעל קומה ב' (כולל) ללא מעלית

מ-30 ש"ח

עבור כל חפץ בודד כל קומה

14

ביטול ההזמנה מעל 24 שעות לפני הגעת השליח (הספקה, הובלה והחזרה של ארגזים)

חינם

נחשב הגבול הרחוק של זמן ההזמנה

15

ביטול ההזמנה בתך פחות מ- 24 שעות לפני הגעת השליח (הספקה, הובלה והחזרה של ארגזים)

מ-200 ש"ח

באופן חד-פעמי

16

ביטול ההזמנה לאחר שמשאית ההובלה עזבה את נקודת המוצא

100%

באופן חד-פעמי 100% מחיר הזמנה

17

כל נזק, אבדה או אי החזרת הארגז

מ-150 ש"ח

עבור כל ארגז

18

מסירת כתובת שגויה

מ-100 ש"ח

באופן חד-פעמי

19

אחסון בתום תקופת השכירות ללא הסדר תשלום מעל 72 שעות

מ-300 ש"ח

עבור כל יום בתום 72 שעות ראשונות

20

תשלום עבור סילוק חפצים ו/א חפצים בודדים מתוך ארגז האחסון

מ-100 ש"ח

עבור כל ארגז, חפץ בודד, משטח

21

מקדמה שמשולמת בעת הזמנה הינה נכללת בסכום הכללי עבור השירות.

מ-300 ש"ח

במקרה של ביטול הזמנה לא ניתנת להחזר

22

השכרת ארגזים לצורך הובלה, מעבר דירה וכו' (הובלה בתשלום, ופיקדון לפי תעריף החברה)

1 ש"ח

עלות ארגז/יום 1. לא יותר מ 50 ארגזים.


מידע נוסף

סוגי שירותים 1-5

תקופת השכרת מקום מינימלית היא 30 יום בתנאי שמושכר לפחות 5 מקומות.

תקופת שכירות מקום מינימלית  היא 3 חודשים (90 יום) בתנאי השכרה מ-1 עד- 4 מקומות.

תקופת שכירות מקסימלית של מקום שיכולה להופיע בחוזה בזמן חתימה הינה 6 חודשים (180 יום). לאורך כל תקופת החוזה החתום תנאי החוזה אינם ניתנים לשינוי. בתום התקופה הנ"ל יתאפשר לחברה לחדש את החוזה על פי התעריפים התואמים את יום חידוש החוזה.

שירות - 6

עסקי בלבד! תקופת השכרת משטח מינימלית – חודש 1 (30 יום).

תקופת שכירות מקסימלית של משטח שיכולה להופיע בחוזה בזמן החתמתו הינה 6 חודשים (180 יום). לאורך כל תקופת החוזה החתום תנאי החוזה אינם ניתנים לשינוי. בתום התקופה הנ"ל יתאפשר לחברה לחדש את החוזה על פי התעריפים התואמים את יום חידוש החוזה.

במידה והלקוח מעוניין בשירות השכרת מקום בגודל 2 מטר מרובע על גבי משטח יש צורך ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה לצורך תיאום זמנים, תנאי הובלה, ותנאי השכרת משטח. הובלת הציוד או החפצים למחסן של החברה מתבצעת במקרה זה באופן עצמאי או עם שירות הובלות חיצוני. במחסן יסופק ללקוח מקום לאריזה ו2 קופסת קרטון בנפח 1*1*1 מטר מרובע. האריזה מתבצעת באופן עצמאי. הקופסאות יוחתמו עם הקצאה של ברקוד ייחודי וימוקמו על גבי המשטח. לנוחיות הלקוח ניתן לארוך רשימה חיצונית של תכולת הקופסה ולצרף צילום. החוזה ייחתם בנוכחות הלקוח במקום, ויבוצעו כל התשלומים הנחוצים. עלות קופסת קרטון משולמת ע"י הלקוח בנוסף לפי תעריף של החברה.

במידה והלקוח רוצה לאסוף את הקופסה מהמשטח או חלק מתכולתה עליו ליצור קשר עם שירות הלקוחות של החברה ולתאם זמני הגעה או לסירוגין להגיע בשעות הפתיחה של המחסן ולאסוף את הקופסה/ או חלק מתכולתה באופן עצמאי.

שירות 7

הלקוח יכול להגיע באופן עצמאי למחסן של החברה  במטרה לאסוף את חפציו/ כל רכושו ו/או חלק ממנו. יסופק ללקוח מקום לאריזה והעברת רכושו מארגז האחסון לאריזה עצמית, ניתן לרכוש חומרי אריזה שונים דרך החברה.

שירות 8

במידה ונדרש ללקוח זמן נוסף לאריזה והוא מזמין שירות זה בטלפון או באתר החברה. מחיר השירות נוסף לחשבון הכללי.  

שירות 9

השירות ניתן במידה וזמן המתנת הנהג עולה על שעה אחת.

שירותים 12-13

במידת היעדר מעלית בבניין הלקוח, והלקוח בוחר להוריד את הדברים באופן עצמאי ולהביאם עד רכב ההובלה, התשלום המצוין בסעיף 12, 13 אינו מתבצע.

14-16 שירות

שעת התשלום נקבעת על פ הקצה הרחוק יותר של זמן ביצוע ההזמנה. לדוגמה : אם זמן ההזמנה נרשם כבין השעות 16:00 ל 18:00 , אז השעה שנלקחת כקצה הרחוק היא 18:00.

ביטול ההזמנה נחשב -ביטול או שינוי תאריך או שעה של הספקה, הובלה והחזרת ארגזי האחסון או חפצים בודדים.

שירות 19

הסעיף הנ"ל נכנס לכוחו במידה והלקוח לא מבצע הזמנת הובלה של ארגזי האחסון למחסן ולא מחזיר את הארגזים לחברה. במידה והלקוח מחזיק בארגזי האחסון בביתו יותר מ5 ימים (120 שעות) מרגע הספקתם ע"י החברה ללקוח ועברו 72 שעות בתום 5 ימים אלה -מותר לחברה לבצע את הנ"ל בסעיף 19 ובפרט לפתוח את הפיקדון במלואו לפי תעריף מלא עבור כל ארגז המוחזק בידי הלקוח, וכמו כן לשמור בידי החברה את הסכום של 900 ₪ המצטבר עבור 3 חודשים בהתאם לכתוב בסעיף הנוכחי.

שירות 20

שירות זה כלול באופן אוטומטי בסך של פעולה משפטית במקרה של הגשת תביעה לבית המשפט ע"י החברה על אי התשלום על ידי הלקוח עבור השכרת מקום בהתאם להסכם/חוזה שירותים ויכלול את הדברים שנמצאים בארגזי האחסון בכלל ובפרט עבור פריטים בודדים ועבור פריטים הנמצאים על משטחים. לאחר כניסתה לתוקף של החלטת בית המשפט, אפשרות זו אינה משתנה אינה מבטלת ואינה פוטרת את הלקוח מתשלום כל החובות עבור כל המקומות הנשכרים ע"י הלקוח עבור כל תקופת העיכוב, וכן עבור המקום המושכר במשך כל תקופת ההליכים המשפטיים.

שירות 21

בעת הזמנה הלקוח נותן מקדמה בסך 100 ש"ח פלוס מע"מ. הסכום הנ"ל נכנס אוטומטית לסכום הכולל עבור השירות. במקרה שהלקוח מבטל את ההזמנה מסיבות כלשהן, הסכום הנ"ל אינו ניתן להחזר.

שירות 22

ניתן להשתמש בארגזי פלסטיק לצורך הובלת רכוש בעת מעבר דירה או אחר. לצורך שירות זה על הלקוח ליצור קשר באמצעות שליחת בקשה בדואר אלקטרוני, או התקשרות עם שירות לקוחות לקביעת זמן הספקת הארגזים בכמות הנדרשת. השירות מאפשר הזמנה של מינימום 20 עד מקסימום 50 ארגזים לתקופה של מינימום 2 ימים עד מקסימום 5 ימים. השירות ניתן בתנאי של תשלום מראש באמצעות כרטיס אשראי ופיקדון בסכום עלות כל הארגזים המושכרים לפי תעריף הנקבע ע"י החברה.

שירות הספקת הארגזים ללקוח והחזרתם למחסן ניתן בתשלום נוסף לפי תעריף הנקבע ע"י החברה והמוזכר לעיל. התשלום הסופי יכול להתבצע באמצעות כרטיס אשראי או מזומן בעת החזרת הארגזים לחברה. בתום תקופת ההשכרה הנ"ל או בעת החזרת הארגזים במסגרת תקופת ההשכרה הנ"ל ובמידה שלא נגרם כל נזק לארגזים, יתבצע איסוף הארגזים מכתובת המוגדרת ע"י הלקוח בעת ההזמנה. עבור שירות זה נכנסים לתוקף כל הכללים והתעריפים המוגדרים והמוזכרים בסעיפים הנ"ל (שירותים 1-22)

שירות 1-22

אזור מתן שירות: גוש דן – חיפה, רדיוס של 50 ק"מ

במידה וההזמנה מגיעה מחוץ לאזור השירות, תעריפים ותנאים של השירותים משתנים בהתאם למיקום הלקוח.

שירות 1-22

ארגזי האחסון הבלעדיים אינם עומדים למכירה בסיטונאות ו/או קמעונאות כאחד.

התעריפים הנ"ל תקפים לתקופת חודשי מאי - ספטמבר 2019 בלבד.

כל התעריפים אינם לא כוללים מע"מ.

Регистрация

Авторизация